فارسی

سرد خانه قائم

نگهداری انواع میوه و مواد غذایی - سیستم های قدرتمند برودتی جهت نگهداری انواع میوه و مواد غذایی – سال

شرکت سردخانه قائمشرکت سردخانه قائم

منوی اصلی


Contact

State: قم‌

City: قم‌

Industrial town: خارج از شهرک

آدرس : استان قم _ شهرستان قم – بلوار شهید خداکرم – خیابان هشتم

Management: سعید صابری

Office Phone: 5- 025-36643033

Fax number: 025-36643034

Mobile:

State: قم‌

City: قم‌

Industrial town: خارج از شهرک

آدرس : قم – بلوار شهید خداکرم – خیابان هشتم – کد پستی 3718114438

Management: سعید صابری

Office Phone: 6643035 - 02516643033

Fax number:

Mobile:

Website Address:

email:
[email protected]

^
شرکت سردخانه قائم
Supporter of Iran Industry Directory (Besi.co)